• κινέζικα
  • Μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας υπέρυθρου ενός σημείου